Mėnulio Jaunatis

 

mėnulio fazės: Jaunatis

Jeigu ligi šiol neesate susipažinę su mėnulio kalendoriaus specifika, paaiškinsime, jog šiame kalendoriuje jaunatis turi ypatingą reikšmę – tai atskaitos taškas nuo kurio yra skaičiuojamos mėnulio dienos. Tačiau tai ne vienintelė mėnulio jaunaties savybė, šis laiko tarpas turi visą eilę magiškų ir slėpiningų sąsajų, ritualų bei kitų aspektų apie kuriuos tikrai verta žinoti kiekvienam.

Jaunatis – tai metas kuomet saulė, žemė bei mėnulis išsidėsto suformuodami lygią liniją. Šiuo periodu mėnulis atsiduria tarp žemės bei saulės. Todėl stebint iš mūsų planetos perspektyvos, nei mažiausias mėnulio kraštelis nelieka apšviestas saulės spindulių. T.y. visa apšviestoji mėnulio dalis tuo metu būna atsisukusi į saulę, o žemės pusėje esantis mėnulio pusrutulis skendi šešėlyje. Dėl šios priežasties jaunaties momentu mėnulis nėra įžiūrimas. Svarbu suprasti, jog naktis kuomet užgimsta jaunas mėnulis yra labai energetiškai stiprus laikotarpis, tačiau stipriausias momentas yra būtent tas, kuomet jokia mėnulio dalis nėra matoma. Būtent šis momentas ir yra vadinamas mėnulio jaunatimi.

Tai vienas iš svarbiausių įvykių mėnulio kalendoriuje, kurio daugelis žinančių ir išmanančių žmonių laukia, tarsi visatos dovanos.

Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Dabar norime plačiau papasakoti apie tą akimirką, kuomet mėnulis nugrimzta į šešėlį ir tampa visiškai nematomas dangaus skliaute. Apie tai, kokia šio reiškinio simbolika ir kas tuomet nutinka mums, mūsų planetai ir visai gamtai kuriai tokią didelę reikšmę turi mėnulis. Juk tai pirmasis dangaus kūnas kurį ėmė stebėti mūsų tolimiausi protėviai. Būdamas taip arti mūsų gimtosios planetos šis kosminis kūnas vaidina itin didelį vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime, keista, jog kai kurie žmonės ligi šiol apie tai nesusimąsto. Panašu, jog šiuolaikinio gyvenimo skuba, nuolatinis dėmesio deficitas vis rečiau leidžia žmogui atsipalaiduoti bei iš tiesų apsidairyti kokioje begalinėje visatoje mes esame ir koks mūsų vidinio, emocinio pasaulio santykis su šiais galingais, tačiau, deja, menkai suprantamais ir pažintais dangaus kūnais.

Ir nors senovėje žmonės darė įvairias prielaidas bei turėjo savo idėjas apie astronomiją, jie neturėjo supratimo apie mėnulio sukimosi aplink žemę specifiką. Nepaisant to, cikliškas mėnulio pasirodymas bei išnykimas iš dangaus skliauto jiems leido daug suprasti apie tai kas iš tiesų vyksta šioje visastoje.

Žmonės visais laikais troško geriau pažinti gamtą ir suprasti jos dėsnius, o mėnulio pažinimas visuomet buvo siejamas su tam tikrais gamtos ciklais. Jie stebėjo kintanti mėnulio veidą ir netrukus ėmė suprasti, jog mėnulis pereina keletą pasikartojančių fazių, kurias galima aiškiai atskirti bei prognozuoti. Vėliau tapo aišku, jog šiuos ciklus sąlygoja mėnulio judėjimo apie žemės rutulį kelias bei trajektorija, bei padėtis kitų dangaus kūnų atžvilgiu.

Suskaičiuota, jog visuomet, tarp dviejų mėnulio jaunačių galima sutalpinti truputi daugiau negu 29 saulės kalendoriaus dienų.

Labai svarbu pažymėti, jog savo (Lietuvių) kalboje mes jaunatimi vadiname visą laikotarpį nuo jauno mėnulio užgimimo iki priešpilnio (pirmojo ketvirčio) fazės. Todėl aiškinant sunku atskirti jaunaties momentą (kuris trunka vos akimirką) ir jaunaties fazę kuri tęsiasi apie savaitę. Norint iš tiesų suprasti mėnulį bei pažinti jo fazes, privalu gebėti atskirti šiuos du skirtingus dalykus.

Jaunatis įvyksta tuomet, kai mėnulis stoja į lygią liniją su mūsų planeta bei saule. Jeigu būsime labai smulkmeniški, tuomet galime išskirti, jog jaunaties momentui yra priskiriamas tik tas laikas, kuomet apšviestoji dylančio mėnulio dalis nustoja siekti 3.4%, pasiekia 0% ir trunka iki kol naujai užgimęs, pilnėjantis mėnulis yra vėl apšviečiamas ne daugiau 3.4%.

Įdomu tai, jog mūsų planetos gyventojai stebi mėnulio jaunatį skirtingomis sąlygomis:

• Dalis žmonių jaunaties metu yra apšviestoje žemės rutulio pusėje, tuo tarpu mėnulis stojantis tarp žemės ir saulės nėra matomas, kadangi tiek mėnulis, tiek saulė tuo momentu yra toje pačioje pusėje stebėtojo atžvilgiu. Stebėtojas negali matyti mėnulio, kadangi ant žemės paviršiaus esantis žmogus mėnulį mato tuomet, kai saulės šviesa atsispindėjusi nuo mėnulio sugrįžta pas jį.
• Kita dalis – priešingai, randasi kitoje žemės rutulio pusėje kurioje tvyro pati tamsiausia naktis. Kadangi ir saulė ir mėnulis tuo metu yra kitoje žemės pusėje.

Šioje vietoje galima prisiminti, jog būtent mėnulio jaunatis yra atsakinga už žemėje vykstančius saulės užtemimus. Jie įvyksta tuomet, kada tarp saulės ir žemės skriejančio mėnulio trajektorija leidžia mėnulio šešėliui kristi ant tam tikro taško žemėje kurioje šiuo atveju ir atsiduria stebėtojas matantis saulės užtemimą.
Tokie saulės užtemimai įvyksta nuo 2 iki 5 kartų per metus.

Astrologai ne atsitiktinai nuolat pabrėžia mėnulio svarbą, juk šis dangaus kūnas yra taip arti mūsų, mes nuolat stebime jo poveikį mus supančiais gamtai ir suprantame, jog būdami šios gamtos dalimi esame ne mažiau veikiami mėnulio ciklų.

Diena prieš mėnulio jaunatį

Mėnuliui artėjant prie jaunaties įvyksta labai neįprastas reiškinys – jis išnyksta iš dangaus 3 naktims. Šis laikotarpis nuo senų laikų laikomas įpatingu, o mėnulio kalendoriaus diena prieš pat jaunatį (29 mėnulio para) yra pažymima kaip viena iš deivės Hecatės (nakties, tamsybių bei mėnulio deivės) dienų.

Sakoma, jog nesėkmės ištikusios 29-tą mėnulio kalendoriaus dieną yra tiesioginė pasėkmė to, kaip mes elgėmės su mėnulio energija pastarąsias 29 dienas. Todėl jeigu taip nutinka, verta paanalizuoti savo netolimos praeities veiksmus ir taip išsiaiškinti kokie mūsų veiksmai ar sprendimai galėjo būti netinkami. Tačiau net ir tiems, kuriems ši diena neatneša didelių likimo išbandymų dažnai diena prieš mėnulio jaunatį būna psichologiškai sunki. Šis laikotarpis – tai savotiškas apsivalymo tarpsnis pries atverčiant naują lapą ir žengiant į būsimą naują mėnulio kalendoriaus ciklą. 30-ta mėnulio diena

Praėjus 29-tai mėnulio parai, kartais sulaukiame 30-tos dienos, tačiau tai nutinka ne kiekvieną mėnulio kalendoriaus mėnesį. Trisdešimtoji diena – tai laikotarpis nuo mėnulio patekėjimo iki jaunaties momento, todė jos trukmė kiekvieną kartą yra skirtinga.

Ir nors dažniausiai ši diena iš tiesų trunka vos kelias valandas prieš jaunatį, tačiau tai labai šviesus ir džiugus periodas atnešantis palengvėjimą ir leidžiantis atsipalaiduoti po ką tik praėjusios 29-tos mėnulio paros. Sakoma, jog šio laikotarpio pakanka pasisemti pačios stipriausios kosminės energijos kuri suteikia jėgų visam ateinančiam mėnulio mėnesiui.

Jeigu trisdešimta mėnulio diena jums neatneša palengvėjimo, turite rasti laiko giliau paanalizuoti savo mintis. Galbūt šiandien jūs atsisakote išsilaisvinti nuo to, ko jums tikrai nereikia? Į tokią situaciją patekę žmonės retai randa vidinę ramybę, net ir prieš paš mėnulio jaunatį. Todėl liūdesys, nusiminimas ar nejaukumo jausmas yra subtilus pasamonės ženklas bandantis atkreipti dėmesį į būtinus pokyčius jūsų gyvenime.

Jaunaties galia

Dažnai girdime apie pilnaties poveikį, tačiau ne mažiau reikšmingas žmogui yra mėnulio jaunaties veikimas. Artėjant šiam įvykiui pasireiškia įvairūs reiškiniai tarp kurių ne retai:

• Dažniau kamuojantis fizinis bei psichologinis nuovargis, elementarus energijos trūkumas. Dėmesio stoka bei smarkiai kritęs entuziazmo lygis;
• Darosi sunkiau imtis kokios nors veiklos, mažėja kūrybiškumas ir apleidžia noras įgyvendinti kūrybines idėjas ir užmojus;
• Darbe sunkiau užsiimti susikaupimo reikalaujančiomis užduotimis, ką nors analizuoti ar spręsti sunkesnes dilemas. Nesiseka užmegzti kontaktus;
• Pasireiškia mėnulio poveikis per vandenį. Krenta skysčių slėgis – t.y. kraujospūdis;
• Laikotarpyje prieš pat mėnulio jaunatį paūmėja depresiniai susirgimai. Psichologinių problemų turintys žmonės lengviau pasineria į neigiamas, niūrias mintis. Darosi sunkiau jas nuvyti šalin;
• Benduoju požiūriu tai emocinio nusmukio periodas. Sunkiau patirti ryškias, teigiamas emocijas. Lengviau užvaldo abejingumas ir žmogus pasineria į savotišką letargą;
• Bendraujant sunkiau suprasti vienam kitą ir priimti naują informaciją. Šiuo laikotarpiu dažniau paveda atmintis;
• Daroma daugiau klaidų kurių priežastis – elementarus išsiblaškymas;
• Ligoniams šiuo laikotarpiu retai pagerėja sveikata, o sveiki žmonės dažniau pastebi vienokius ar kitokius negalavimus;
• Žmonės tampa suglumę ir neryžtingi. Ypač sunku ką nors pradėti;
• Dėl vidinio sumišimo žmonės gali lengviau pasielgti neteisingai ar netaktiškai kitų atžvilgiu;
• Nepaprastai sunku šiuo metu nepalūžti bei atsispirti priklausomybėms. Silpnesni žmonės lengviau patenka į visokias pinkles ir jais lengviau pasinaudoja kiti;
• Pastebima, kad šiuo metu žmonės mažiau bendrauja ir atvirauja, dažniau linkę ką nors nuslėpti savyje ar neatskleisti bent dalies informacijos;

Jaunaties poveikis vyrams

Pastebima, jog mėnulio fazių pasikeitimai labiau veikia vyrus. Ne išimtis ir jaunas mėnulis. Mėnuliui artėjant prie jaunaties užgimimo daugelis jų tampa nervingesni ir sunkiau susitvardo. Dėl mėnulio poveikio sunkiau rasti bendrą kalbą, vyrai būna agresyvesni. Sunkiau susitarti ar nors paprašyti. Jeigu ieškote priėjimo prie vyro ar norite turėti jo palankumą tai geriau atidėkite šiuos planus jaunaties metu. Reikia suprasti, kad šiomis dienomis vyrai yra labiau pažeidžiami emociškai todėl audringa reakcija net į menkiausius reikalavimus ar priekaištus yra visiškai suprantama. Tai žinoma labiau pasireiškia tiems vyrams, kurie iš prigimties yra mažiau emociškai stabilūs, ypač, jeigu vyras yra gimęs arti jauno mėnulio. Pastebėta, jog prieš jauną mėnulį gimę vyrai stipriau veikiami energetinių svyravimų kiekvieną mėnulio kalendoriaus mėnesį artėjant šiam periodui. Negana to, vyrai jaunaties metu dažniau nei moterys patiria insultą, širdies sutrikimus ar kitus priepuolius. (Šis punktas aktualus tuo atveju, jeigu pas žmogų jau yra atitinkamų lėtinių ligų).

Ką daryti per jaunatį?

Straipsnio pradžioje jau kalbėjome apie tai, kad mėnulio jaunaties laikotarpis yra perskirtas į dvi esmines dalis:

Prieš ir po jauno mėnulio užgimimo. Svarbu suprasti, kad šie du laiko tarpsniai yra labai skirtingi, todėl juos priimti ir reikia skirtingai tam, kad išlaikyti vidinę harmoniją bei dvasios ramybę.

Mėnulio jaunatis yra savotiška pergalė prieš neigiamas jėgas, tai gėris įveikiantis blogį ir išsilaisvinimas nuo senų ydų tam, kad atsirastų vietos naujiems, teigiamiems įpročiams. Tai valios triumfas ir naujo puslapio atvertimas mėnulio kalendoriaus cikle.

Prieš pat jaunaties užgimimą yra tinkamas metas:

• Valyti ir tvarkytis savo aplinka, rūšiuoti ir atsisakyti nereikalingų daiktų. Šis punktas puikiai tinka ir nematerialioms naštoms, prisiminimams bei neigiamoms emocijoms kurių sukaupiame visi;
• Tai puikus metas ieškoti atleidimo ir susitaikymo. Geras laikas žengti pirmą žingsnį ir atsiprašyti arba atleisti tiems kurie jus įžeidė ar įskaudino;
• Puikus metas įvairiems atsipalaidavimo ritualams namuose. Geras laikas deginti žvakes, smilkalus ir kitaip stiprinti savo namų aurą;
• Net jeigu ir nespėjote užbaigti susiplanuotų darbų, dabar tinkamas metas užbaigti einamus darbus ir apžvelgti praėjusį etapą. Tai padės geriau pasiruošti ateinantiems iššūkiams, geriau planuoti laiką ir aiškiau matyti bendrą vaizdą savo profesiniame kelyje;
• Šiuo laikotarpiu turite daugiau pasiilsėti bei neapkrauti kūno sunkiu maistu. Geriau rinkitės daržovių patiekalus bei augalinį maistą, venkite mėsos, kiaušinių, žuvies bei pieno;
• Ugdykite savo teigiamas emocijas ir dalinkitės gera nuotaika su kitais žmonėmis;
• Prieš jauną mėnulį geras laikas daryti veiksmus kuriuos norite išlaikyti paslaptyje;
• Saugokite save bei savo verslą. Daugiau dėmesio skirtike darbų bei inventoriaus saugai. Venkite atvirų vandens telkinių, vandens procedūrų bei ritualų susijusių su vandeniu;

Užgimus jaunam mėnuliui

Pirmoji mėnulio diena – tai laikotarpis iškart po jauno mėnulio užgimimo. Šis metas turi savitą energiją ir leidžia aiškiai, švariai mąstyti bei tinkamai organizuoti ateinančio mėnulio mėnesio planus. Jaunatis nėra palankus metas veikti, tačiau jaunatis ir norai turi tvirtą sąsają – tai geras laikas išgryninti netolimos ateities vizijas ir troškimus.

• Dabar geras laikas vizijų, projektų kūrimui ir ateities planų modeliavimui;
• Puikus metas pasižymėti mintis ir netikėtai (atrodo lyg iš niekur) kylančius sumanymus. Geras metas daryti sąrašus ir užsirašinėti savo norus, troškimus bei minties srautus;
• Tinkamas metas planuoti laiką ir skaičiuoti darbų apimtis ateinančio mėnesio periodui;
• Geras laikas dirbti su vidine energetika ir mokytis pritraukti bei sufokusuoti, nukreipti energiją;
• Puikus periodas užsiimti kūrybine ir intelektualine veikla, strateguoti bei rinkti informaciją kurios gali prireikti ateityje;

Ko nedaryti per jaunatį

Kalbėdami apie tai ko geriau nedaryti per jaunatį mes turime galvoje visą periodą prieš ir po to kai užgimsta jaunas mėnulis. Tipiškai šis periodas apima 28, 29, 30 ir 1 bei 2 mėnulio dienas. Reikia suprasti, kad šiomis dienomis mėnulio energijos lygis yra itin žemas (Kadangi mėnulis danguje beveik nepasirodo ir dėl to negali suteikti energijos).

Todėl šiomis dienomis geriau susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų ir užsiėmimų:

• Labai stiprų neigiamą povekį žmogaus vidinei būsenai turi domėjimasis negatyviomis naujienomis, kadangi polinkis pasinerti į depresines nuotaikas šiuo laikotarpiu yra smariai padidėjęs ir žymiai sunkiau kontroliuojamas negu paprastai;
• Šio laikotarpiu žmonėms labai būdinga nerimauti dėl nuo musų pačių nepriklausančių pokyčių ar smulmenų. Ypač reikėtų vengti tuščiai apkrauti savo protą ir rūpintis dėl smulkmenų bei hipotetinių nesėkmės scenarijų kurie gali niekuomet neišsipildyti;
• Nepatartina palikti neužbaigtų darbų jeigu akivaizdžiai nėra rimtų kliūčių juos užbaigti dar iki patekant jaunam mėnuliui;
• Blogas laikas pasiduoti emocijoms ir leisti prasiveržti agresijai, kadangi žmogus yra itin jautrus ir negatyvi

energija gali prasiveržti neproporcingai dideliais mastais. Vėliau dėl to gali tekti nemažai atgailauti todėl svarbu tinkamai vertinti savo veiksmus ir išvengti konfrontacijų;
• Šis laikotarpis nėra palankus verslo pradžios startui ar naujam grandioziniam projektui pradėti;
• Sakoma, jog tai nėra palankus metas chirurginėms operacijoms ar kitoms intervencijoms. Tai ypač aktualu virškinamojo trakto srities procedūroms bei tiesiosios žarnos operacijoms;
• Netinkamas metas ragauti egzotinių patiekalų kurie gali sukelti kūnui bereikalingą stresą ar alerginę reakciją.
• Geriau vengti įmantraus, aštraus ar tolimų kraštų maisto. Atminkite, jog žarnynas šiuo metu yra itin pažeidžiamas;
• Geriau atidėti ar nukelti iš tiesų svarbias derybas, susitikimus ar planuojamus ilgalaikių kontraktų sudarymus;
• Tai nėra geras laikas lankytis gausių susibūrimų vietose;
• Netinkamas metas leistis į keliones jūroje;
• Priimti svarbius, daug lemiančius sprendimus;
• Pasirašyti svarbius dokumentus;
• Priimti pasiūlymus;
• Blogas metas vedyboms;

Saulės užtemimas per jaunatį

Jau minėjome, kad mėnulio jaunatis atneša saulės užtemimus ir šie užtemimai kartojasi nuo 2 iki 5 kartų kiekvienais metais.

Toks užtemimas – tai unikalus reiškinis daugybę kartų sustiprinantis jauno mėnulio galią ir leidžiantis dar aiškiau matyti savo pasamonės reginius ir suprasi bei išgryninti savo tikslus šioje žemėje.

Kodėl saulės užtemimai nesikartoja per kiekvieną mėnulio jaunatį? Mėnulio užtemimas reikalauja labai tikslaus visų trijų visatos kūnų – Saulės, Mėnulio bei Žemės išsidėstymo tam tikra tvarka. Tai priklauso nuo žemės bei mėnulio judėjimo orbitų. Yra tam tikri taškai kuriuose šios orbitos persidengia, todėl saulės užtemimas įvyksta tik tuomet, kada jaunaties metu žemė bei mėnulis atsiduria netoli šių taškų.

Mėnulio jaunaties magija

Kaip jau žinote, prieš pat jaunatį, o tiksliau 29-tą mėnulio kalendoriaus dieną susikoncentruoja labai daug neigiamos energijos. Ir nors užgimęs jaunas mėnulis tarsi sudeginą visą blogį, tačiau iki tol ši neigiama energija gali padaryti gana smarkų poveikį, ir palikti didelių pasėkmių.

Norėdami apsisaugoti bei išsklaidyti šią negatyvią energiją žmonės dažnai užsiima įvairiais ritualais, kurie padeda ne tik geriau užbaigti praėjusio mėnulio ciklo laikotarpį, bet ir tinkamai pasiruošti ateinančiam, naujam mėnulio mėnesiui.

Sakoma jog mėnulio jaunaties ritualai gali pagelbėti siekiant:

• Sulaukti visatos ženklo ir aiškiau pamatyti savo mintis. Apsispręsti dėl planų bei laiku suprasti ko iš tiesų norite;
• Pritraukti pinigus ir sėkmę į savo gyvenimą;
• Atrasti tikrą meilę ir šiltus santykius su priešingos lyties atstovu;
• Sustiprinti valią, fizinę formą, sveikatą bei išvaizdą;
• Rasti savyje jėgų bei įkvėpimo, pašalinti visas kliūtis naujoms bei įdomioms idėjoms ateiti į jūsų minčių srautą;
• Apskritai apsivalyti nuo negatyvių emocijų, nusiraminti ir pagerinti savo vidinę būseną;

Jaunatis taip pat turi didelį potencialą nušviesti tai, kaip klostysis ateitis. Pavyzdžiui jeigu jus kamuoja koks nors klausimas, sukoncentruokite savo mintis į tą klausimą pirmąją jauno mėnulio dieną. Didelė tikimibė, kad atsakymas tą dieną pats pasirodys, tai gali nutikti pačiais elementariausiais ir banaliausiais būdais, todėl turite būti dėmesingi visatai ir jus supančiam pasauliui.

Žmonės turintys sugebėjimų astrologijoje, taro kortose ar runose dažnai išnaudoja šį laikotarpį žvelgimui į ateitį, kadangi ženklai pasirodę per jaunatį būna labai aiškūs ir nesunkiai interpetuojami. Tai puikus metas apmąstyti ir aiškiau pažvelgti į šiuos reginius.

Tačiau svarbu suprasi, jog jokie ritualai ar mėnulio jaunaties magija savaime neturi jokio stebuklingo poveikio. Iš tiesų tai tik jūsų mintys ir dėmesys sukoncentruotas į tą vieną, patį svarbiausią dalyką, gali padaryti lemtingą poveikį ir tapti pokyčių stimulu jūsų gyvenime. Todėl už pačius ritualus yra žymiai svarbiau jūsų troškimai ir ketinimai kuriuos norite įgyvendinti.

Mėnulio jaunaties magija bus sėkminga tuomet, jeigu sugebėsite bent trumpam atsiriboti nuo neigiamų minčių bei sukoncentruosite savo dėmesį į tai kas jums yra iš tiesų svarbu. Atliekamas ritualas dažnai padeda tai padaryti, o įgyvendinti būna lengviau tuomet, jeigu nedelsiant paruošite planą bei susideliosite esminius žingsnius savo tikslo link. Svarbu suprasti, kad net ir labai troškiamų dalykų gali nepavykti pasiekti tuomet, jeigu nesiruošiate žengti pirmo žingsnio. Na, o jeigu tiksliai nežinote ko norite (pasitaiko ir taip), tuomet išnaudokite šį laikotarpį siekdami suprasti ko jums iš tiesų reikia. Paprasykite visatos, kad atsiskleistų jūsų vidiniai troškimai, kad norai taptų aiškesni ir tikėkitės sulaukti reikiamo ženklo.

Norai per jaunatį

Dabar, kai jau turite žymiai geresnį supratimą koks laikotarpis yra mėnulio jaunatis, galima pakalbėti apie norus. Mes paaiškinome, jog mėnulio jaunatis susideda iš užbaigimo ir apsivalymo delčios pabaigoje, po kurio seka užgimimas bei jauno mėnulio ciklo pradžia. Tačiau užgimus jaunam mėnuliui dar nėra tinkamas laikas veikti, šis laikotarpis yra skirtas išgryninti savo norus bei troškimus.

Įsivaizduokite, jog tai metas, kada jūsų mastysena yra pati tyriausia ir aiškiausia. Tai laikotarpis kada galite geriausiai įvertinti kaip pasikeistų jūsų gyvenimas jeigu dabar padarytumėte vieną ar kitą ryžtingą sprendimą, pradėtumėte naują veiklą ar priimtumėte svarbų sprendimą.

Vienas lengviausių būdų stimuliuoti savo mintis ir nukreipti energiją norų išsipildymo linkme yra vizijų lenta. Rinkite daiktus (suvenyrus), nuotraukas bei paveikslėlius kurie jums asocijuojasi su trokštamu dalyku ir tvirtinkite ar klijuokite juos prie savo vizijų lentos. Galite sudarinėti sąrašus, piešti ar kurti eilėraščius, visi išraiškos būdai yra vienodai priimtini ir reikšmingi kalbant apie šį jaunaties ritualą.

Priklausomai nuo situacijos tai gali būti:

• Atvirutės, nuotraukos iš miesto (šalies) kurį norite aplankyti;
• Namas ar butas, tam tikros interjero detalės kurias įsivaizduojate savo trokštamame būste;
• Stiliaus idėjos, drabužių nuotraukos kurios atspindi jūsų vidinį pasaulį;
• Romantinės situacijos ir vaizdai, poros, kūdikiai ir tt..

Iš tiesų šioje vietoje yra pilna laisvė jūsų fantazijai.

Kiekvieną kartą galite priklijuoti nuotrauką ar paveikslėlį, prismeigti smeigtuku ar kitaip pritvirtinti prie savo kuriamos norų lentos. Tai padės stimuliuoti pasamonę ir jūsų elgseną nukreipti tinkama linkme šio tikslo siekimui.

Pastebėsite, kad šitaip užgimusi jūsų idėja palengva materializuojasi jūsų pasaulyje ir skinasi kelią į jūsų gyvenimą.

Pinigų pritraukimas

Galima daug kalbėti apie mėnulio jaunaties ritualus, tačiau galų gale žmonių troškimai dažnai susiveda į gana paprastus bei išmatuojamus dalykus. Vienas tokių dalykų yra pinigai ir turtai. Norėti turėti daugiau pinigų yra labai žmogiška, ir mes to tikrai nelaikome žmogaus yda. Anaiptol! Mes čia nekalbame apie pinigus iš oro, tačiau apie žmogaus ryžtą išnaudoti visas savo galimybes, pasiekti savo tikslus profesiniame gyvenime ir drąsą keisti savo gyvenimą taip, kad didesnės pajamos neišvengiamai taptų tokio žmogaus gyvenimo dalimi.

Ką turi padaryti žmogus siekiantis tokių pokyčių savo gyvenime?

Labai paprastas ritualas atrodo taip:

Jums reikės molinio vazono, derlingo dirvožemio mišinio bei kokio nors greitai augančio augalo sėklų. Dar reikės trijų, vienodų monetų.

• Sulaukite jaunaties ir pirmosios mėnulio dienos metu gerai pasvarstykite apie savo pajamas. Pagalvokite ir nuspręskite, kokia pinigų suma (mėnesinės pajamos) jums yra reikalinga. Mintyse sumodeliuokite visas detales (įsivaizduokite gaunamus pinigus ar tai būtų grynieji ar skaičiai banko sąskaitos ekrane) sugalvokite kada tiksliai šie pinigai jums būtų išmokami. Įsivaizduokite konkrečia priežastį kuri leidžia jums gauti tokias pajamas (investicijos, atlyginimas ar sėkmingas verslas).

• Sukoncentravę savo mintis ties šia vizija sumeskite monetas į vazono dungą, užberkite žemėmis ir pasodinkite pasiruoštas sėklas. Palaistykite vandeniu. Užsimerkite ir akimirką pagalvokite apie tai ką padarėte. Įsivaizduokite kad iš šio vazono išauga pinigų medis. Įsivaizduokite kokius teigiamus jausmus jums sukeltų tokia sėkmė – medis ant kurio galite užsiauginti neribotą kiekį pinigų. Įsivaizduokite, jog tai neišsenkantis pinigų šaltinis.
• Pastatykite šį vazoną ant lango per kurį naktimis matote mėnulį. Kas kartą laistydami augalą mintyse sakykite “Mano sode augala augalas, o jo vaisiai – nesuskaičiuojami turtai”;

Mėnulio kalendoriaus iliustracija